Arti kata Asal

Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali mendengar kata Asal. Untuk itu kita perlu mengetahui penjelasan sebenarnya dari kata Asal.

Berikut ini merupakan penjelasan, definisi serta maksud dari kata Asal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) :
1asal 1 n keadaan (tempat, wujud, rupa, dsb) yang semula; pangkal permulaan: patung-patung itu akan dikembalikan ke -- nya; 2 a mula-mula sekali; semula: batas-batasnya yang -- sudah tidak diketahui lagi;
-- ayam pulang ke lumbung, -- itik pulang ke pelimbahan, pb tabiat orang tidak akan berubah; usul menunjukkan -- , pb kelakuan (budi bahasa) seseorang menunjukkan asal keturunannya;
-- mula mula-mula sekali; keadaan (sebab-sebab dsb) yang semula: -- mula pertikaian itu krn salah paham saja; -- usul 1 asal keturunan; silsilah; susur galur: kalau dilihat dari ~ nya, dia masih keturunan Raja Mataram; 2 cerita (secara urut dari awal sampai terjadinya suatu peristiwa); riwayat; 3 yang menjadi sebab-sebabnya (tt suatu peristiwa atau kejadian); sebab mulanya;
ber·a·sal v 1 bermula: peperangan itu ~ dari sengketa perbatasan; 2 bersumber: berita itu dapat dipercayai krn ~ dari pihak resmi; 3 bertempat asal (dibuat, dilahirkan, dsb): barang-barang yang ~ dari Jepang terdapat di mana-mana; dia ~ dari Jawa Timur; 4 keturunan: dia ~ dari orang baik-baik;
meng·a·sal·kan v memulangkan (mengembalikan) kpd keadaan semula
2asal p 1 dng syarat; apabila: engkau boleh pergi -- pekerjaanmu beres; 2 pokoknya; yang penting: biar lambat -- selamat;
asal·kan p dng syarat
3asal a cak sembarangan; seenaknya saja: kalau bekerja jangan -- saja, ikutilah petunjuk yang ada;
asal-asal·an a sebarang; seenaknya

Penjelasan Simbol

  • a Adjektiva, Merupakan Bentuk Kata Sifat
  • v Verba, Merupakan Bentuk Kata Kerja
  • n Merupakan Bentuk Kata benda
  • ki Merupakan Bentuk Kata kiasan
  • pron kata yang meliputi kata ganti, kata tunjuk, atau kata tanya
  • cak Bentuk kata percakapan (tidak baku)
  • ark Arkais, Bentuk kata yang tidak lazim digunakan
  • adv Adverbia, kata yang menjelaskan verba, adjektiva, adverbia lain
  • -- Pengganti kata "Asal"
Seperti itulah definisi sebenarnya dari kata Asal menurut KBBI. Kami harap jawaban ini bisa membantu anda untuk dapat mengetahui arti yang sebenarnya. Sekian terima kasih.
Untuk dapat meningkatkan keakuratan data di web kami, kami mengajak anda untuk dapat mengirimkan kritik saran di halaman Kontak. Terima Kasih.

Salin URL halaman ini :

Bagikan ke temanmu :

Baca arti kata lainnya biar tambah wawasan :

Informasi Paling Dicari